Monday – Friday10:00 - 18:00
Office:AZ1025, Azure Business Center, Office №137, Baku, Azerbaijan
Visit our social pages:

Azerbaycan’da şirket kaydı

March 15, 2020

Son birkaç yıl içinde, Azerbaycan’da iş kurmak konusunda yabancı yatırımcı ve girişimcilerin sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış gözlemledik. Bu eğilime katkıda bulunan birçok faktör olmasına rağmen, makalemiz Azerbaycan’da şirket kaydı sürecinin pratik hukuki yönlerine odaklanarak hem gereklilikleri hem de şirket kaydı sürecini kapsayacak, ancak bu artan ilginin nedenlerine girmeyecek.

Bu blog yazısının, özellikle Azerbaycan’da şirket kaydı ettirmek ve iş kurmayı planlayan Türkiye vatandaşları için bilgilendirici olmasını umuyoruz. Ayrıca, Azerbaycan’da şirket kaydı süreci ile ilgili danışmanlık ve hukuki hizmetlere ihtiyacınız olursa, DLB Consulting’in hizmetlerine başvurabileceğinizi unutmayın.

Azerbaycan’da iş kaydı: Bireysel Girişimci ve Şirket Kaydı

İş kaydı, Azerbaycan’da iş kurmayı planlayan bir işletme varlığı veya bireyin resmi devlet kaydına atıfta bulunur. Bir işi yasal olarak başlatmanın ilk zorunlu adımı iş kaydıdır. Azerbaycan’da, işletmeler aşağıdaki formlardan birini kaydederek faaliyetlerine başlayabilir:

  • Hukuki Varlık: Şirket veya Şirketin Şubesi;
  • Bireysel Girişimci.

Ayrıca, yabancıların, işlerini hangi formda kaydettirirlerse kaydettirsinler, Azerbaycan vatandaşları ile aynı haklara sahip olduklarını ve aynı gereklilikleri yerine getirmeleri gerektiğini bilmek önemlidir.

Azerbaycan’da Şirket Kaydı

Azerbaycan’da Şirket Kaydı ülkede iş faaliyetlerine başlamayı planlayan bir işletmenin devlet kaydı sürecidir. Daha önce belirtildiği gibi, yabancı bireyler ve işletme varlıkları, şirketlerini, yan kuruluşlarını veya şubelerini kaydettirme ve ülkede iş kurmak hakkına sahip olmaları açısından vatandaşlarla aynı haklara sahiptir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Medeni Kanunu, ticari hukuki varlıkların çeşitli organizasyonel hukuki formlarını tanımlamıştır. Ancak, başvuru sahiplerinin genellikle Azerbaycan’da şirketlerini kaydettirmek için aşağıdaki organizasyonel hukuki formları tercih ettiklerini belirtelim:

  • Limited Şirket (LLC): Bir Limited Şirket (LLC), bir veya daha fazla birey veya hukuki varlık tarafından kurulabilir. Kurucular, şirketin Ana Sözleşmesi tarafından belirlenen paylara sahiptir ve yükümlülükleri, Ana Sözleşme sermayesindeki paylarına kadar sınırlıdır. Ayrıca, Azerbaycan’daki bir Limited Şirketin hukuki formunun, birçok ülkede yaygın olarak tanınan Özel Limited Şirket (LTD) kavramını kapsadığını belirtmek önemlidir. İlginç bir şekilde, Azerbaycan Yasaları, LLC kaydı için herhangi bir minimum Ana Sözleşme Sermayesi gerekliliği koymaz. Ek olarak, girişimcilerin Limited Şirketlerini (LLC) Azerbaycan’da ya Tek Ortaklı bir Şirket ya da bir Ortaklık olarak kaydettirme seçeneğine sahip olduklarını belirtmek gerekir.
  • Anonim Şirket (JSC): Kurucular genellikle büyük işletme varlıklarını Azerbaycan’da bir Anonim Şirket (JSC) olarak kaydettirmeyi tercih eder. Bu organizasyonel hukuki forma genellikle birden fazla kurucu tarafından kurulum yapılır. Azerbaycan medeni kanununun, Anonim Şirketin (JSC) iki ana türünü tanımladığını belirtmek önemlidir: Açık Anonim Şirket (OJSC) ve Kapalı Anonim Şirket (CJSC).

Azerbaycan’da Şirket Kaydı için Gerekli Belgeler

Yabancıların Azerbaycan’da şirket kaydı için, aşağıdaki belgeleri hazırlamaları, toplamaları ve sunmaları gerekir:

  • Başvuru formu;
  • Şirket Ana Sözleşmesi;
  • Şirketin kurulmasına ve başkanın (CEO) atanmasına dair karar;
  • Kurucuların ve Şirket başkanının kimliklerini doğrulayan belgenin kopyası;
  • Şirket kaydı için yasal bir temsilci aracılığıyla başvuruyorsanız, vekaletname;
  • Devlet ücretinin ve Ana Sözleşme sermayesinin ödendiğini doğrulayan makbuz.

Azerbaycan’da Şirket Kaydı (Tescili) Adımları

Azerbaycan’da şirket kaydettirirken aşağıdaki pratik adımları izlemeniz gerekir:

Adım 1: Şirketinizin hukuki formuna karar verin:

Azerbaycan’da bir şirketi ya Limited Şirket (LLC) ya da Anonim Şirket (JSC) olarak kaydettirebilirsiniz. Ek olarak, belirli iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için Azerbaycan’da şirketinizin bir şubesi veya bağlı şirketini kaydettirmeyi düşünebilirsiniz;

Adım 2: Azerbaycan’da şirket kaydı için Gerekli Belgeleri Hazırlayın ve Toplayın:

Şirketin hukuki formuna karar verdikten sonra, gerekli belgeleri hazırlamanız ve toplamanız ve ilgili ücretleri ödemeniz gerekir. Herhangi bir şirket tipi için kayıt formları yalnızca Azerbaycanca olarak mevcuttur;

Adım 3: Ana Sözleşme Sermayesini Yatırın:

Kaydedilecek bir şirketin hukuki formuna bağlı olarak gerekli olan minimum Ana Sözleşme sermaye miktarı değişir. Bir Limited Şirket (LLC) için minimum bir gereklilik yoktur, ancak bir Anonim Şirket (JSC) için minimum Ana Sözleşme sermayesi AZN 2000 (yaklaşık USD 1200) gereklidir;

Adım 4: Şirket Kaydı için Başvurun ve Kayıt Sertifikası Alın:

Gerekli tüm belgeleri hazırladıktan, Ana Sözleşme Sermayesini yatırdıktan ve ücretleri ödedikten sonra, başvurunuzu Devlet Vergi Servisine sunun. Azerbaycan’da şirket kayıt süreci genellikle 2-3 iş günü sürer. Kayıttan sonra, bir Vergi Kimlik Numarası, Kayıt Sertifikası ve Şirket Ana Sözleşmesi alırsınız. Yabancı hukuki varlıklar ve bireyler, yasal temsilciler aracılığıyla şirketlerini fiziksel olarak Azerbaycan’da bulunmaksızın uzaktan da kaydettirebilirler;

Adım 5: Gerekli Olan Herhangi Bir Lisans veya İzin Alın:

Şirket kaydı Azerbaycan’da çoğu iş faaliyeti için faaliyete başlamak için genellikle yeterlidir, ancak bazı iş türleri ek lisans veya izinler gerektirebilir. Mevzuat, belirli sayıda işletmenin lisans (izin) gerektirdiğini belirtir.

Bireysel Girişimci Kaydı

Bireysel Girişimci Kaydı, Azerbaycan’da en yaygın iş kaydı türlerinden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, ülkede iş faaliyetlerine başlamayı planlayan bir bireysel girişimcinin devlet kaydıdır. Böylece, bireyler, bir şirket kaydettirmeksizin kendi başlarına iş faaliyetlerinde bulunma hakkına sahiptir. Küçük girişimciler bu kayıt formunu sıklıkla tercih etse de, büyük girişimcilerin de Bireysel Girişimci olarak kaydettirilmesi nadir değildir. Azerbaycan vatandaşları ve ikamet eden yabancı bireylerin, ülkede Bireysel Girişimci olarak kaydolma hakkına sahip olduklarını belirtmek gerekir. Şirket kaydına benzer şekilde, ikamet edenler, Azerbaycan’da Bireysel Girişimci olarak hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak kaydolma seçeneğine sahiptir.

Azerbaycan’da Şirket Kaydı için Hukuki Hizmetler

Sonuç olarak, vey Azerbaycan’da şirket kaydı ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız varsa veya ülkede iş kurmak konusunda danışmanlık hizmetleri almak istiyorsanız, DLB Consulting ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Size hizmet vermekten mutluluk duyarız ve sizi değerli müşterilerimiz arasında karşılamaktan memnuniyet duyarız.

Contact usOffice
For business and investment consultancy, also for legal service inquiries, please contact us through the provided options.
AZ1025, Azure Business Center, Office 137
FOLLOW USSocial links
Stay updated with DLB Consulting by following us on our social media accounts.
Contact usOffice
For business, investment consulting, and legal service inquiries, please contact us through the provided options.
AZ1025, Azure Business Center, Office 137
FOLLOW USSocial links
Stay updated with DLB Consulting by following us on our social media accounts.

© Copyright by DLB Consulting. All rights reserved

© Copyright by DLB Consulting

× How can we help you?