Monday – Friday10:00 - 18:00
Office:AZ1025, Azure Business Center, Office №137, Baku, Azerbaijan
Visit our social pages:

Azerbaycan’da oturma izni almak

March 24, 2023

Oturma izni, yabancılara belirli bir süre için Azerbaycan’da yaşama hakkı veren resmi bir izin türüdür. Azerbaycan Göç Yasası’na göre, iki tür oturma izni bulunmaktadır: geçici oturma izni ve kalıcı oturma izni.

Bu blog yazısının, özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Azerbaycan’da oturma izni almak ve uzatmakla ilgili gereksinimleri ve prosedürü anlamak konusunda değerli bilgiler sunacağını umuyoruz. Ayrıca, oturma izni almak için hukuki yardıma ihtiyacınız varsa, DLB Consulting hizmetlerine başvurmayı düşünün.

Azerbaycan’da geçici oturma izni

Azerbaycan’da geçici oturma izni, yabancılara ve vatansız kişilere ülkede geçici olarak ikamet etme hakkı veren bir oturma izni türüdür.

Geçici oturma izninin verilmesi veya uzatılması şartları

Göç Kanunu’nun 45. Maddesi, geçici oturma izninin verilmesi ve uzatılması için çerçeveyi belirler. Buna göre, yabancılar ve vatansız kişiler, aşağıdaki durumlarda Azerbaycan’da geçici oturma izni alabilir veya uzatabilir:

 • Azerbaycan Ekonomisine Yatırım: Azerbaycan ekonomisine en az 500.000 AZN (yaklaşık 295.000 USD) yatırım yapan yabancılar ve vatansız kişiler, geçici oturma izni alabilir ve uzatabilirler.
 • Azerbaycan’da Gayrimenkul Yatırımı: Geçici oturma izni almak veya uzatmak için yabancılar ve vatansız kişiler, ülkede en az 100.000 AZN (yaklaşık 59.000 USD) değerinde gayrimenkul (mülk) yatırımı yapabilir;
 • Azerbaycan’da Banka Mevduatı: Yabancılar ve vatansız kişiler, ülkedeki yerel bankalara en az 100.000 AZN (yaklaşık 59.000 USD) mevduat yatırarak geçici oturma izni alabilir veya uzatabilirler;
 • Menkul Kıymetler Yatırımı: Yabancılar, Menkul Kıymetlere yatırım yaparak da geçici oturma izni alabilir veya uzatabilirler. Bu hüküm, Devlet Menkul Kıymetlerine veya çoğunlukla devlete ait (en az yüzde 51) şirketlerin Menkul Kıymetlerine en az 100.000 AZN (yaklaşık 59.000 USD) yatırım yapılmasını gerektirir;
 • Yabancı Yatırımlı Bir Şirkette İş Faaliyeti: Kanuna göre, yabancı yatırımı olan bir şirketin yöneticisi (yönetici direktörü) veya kurucusu olan yabancılar veya vatansız kişiler de geçici oturma izni almak için başvurabilirler. Açıklamak gerekirse, bu yasa, yabancı yatırımı olan şirkette en az %51 hisseye sahip olan kurucuları kapsar. Ayrıca, şirketin ödenmiş Ana Sermayesi en az 50.000 AZN (yaklaşık 30.000 USD) olmalıdır. Aynı gerekçelerle geçici oturma izninin uzatılması için, şirketin yıllık cirosunun en az 100.000 AZN (yaklaşık 59.000 USD) olması gerektiğini unutmayın. Bu gerekliliklerin, 17 Ocak 2024 tarihli Ekonomi Bakanlığı Kararı ile belirlendiğini belirtmek önemlidir;
 • Azerbaycan’da Bireysel Girişimcilik: Azerbaycan Yasası’na göre, Bireysel Girişimciler de geçici oturma izni alabilir ve uzatabilirler. Uygun olabilmek için, Bireysel Girişimcilerin en az beş tam zamanlı kişiyi istihdam etmeleri gerekir. Ayrıca, söz konusu Ekonomi Bakanlığı Kararı, geçici oturma izninin verilmesi veya uzatılması için daha fazla gereksinim belirler. Bu nedenle, Azerbaycan’da en az bir yıl süreyle girişimci faaliyetlerine dayalı olarak ikamet eden yabancı bireylerin, Azerbaycan’da geçici oturma izni için uygun olabilmek amacıyla en az 50.000 AZN (yaklaşık 30.000 USD) iş cirosuna sahip olmaları gerekmektedir;
 • Yabancı Bir Şirketin Şubesi İçin Yönetim Faaliyeti: Ülkedeki bir yabancı şirketin şubesi veya temsilciliğinde başkan veya başkan yardımcısı olarak görev yapan yabancılar ve vatansız kişiler de geçici oturma izni için başvurabilirler.
 • Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ile yakın ilişki;
 • Oturma İzni Sahiplerinin Aile Üyeleri;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Ücretli Çalışma Faaliyeti.

Başvuru sahipleri, Azerbaycan’da 1 yıla kadar geçici oturma izni alabilirler. Ayrıca, geçici oturma izni sahipleri, uygun bir gerekçe varsa, her seferinde 2 yılı aşmamak üzere izinlerini uzatabilirler. Ancak, belirli durumlarda, başvuru sahipleri, en az 500.000 AZN (yaklaşık 295.000 USD) değerinde ticari gayrimenkul satın alma durumu gibi, 3 yıla kadar geçici oturma izni alabilirler.

Azerbaycan’da kalıcı oturma izni 

Azerbaycan’da kalıcı oturma izni, yabancılara ve vatansız kişilere ülkede kalıcı olarak ikamet etme hakkı veren bir oturma izni türüdür.

Kalıcı oturma izninin verilmesi veya uzatılması durumları

Göç Kanunu’nun 52. Maddesi, kalıcı oturma izinlerinin verilmesi ve uzatılması için çerçeveyi belirler. Buna göre, yabancılar ve vatansız kişiler, aşağıdaki durumlarda Azerbaycan’da kalıcı oturma izni alabilir veya uzatabilirler:

 • Azerbaycan Ekonomisine Yatırım: Mevzuat, kalıcı oturma izni almak ve uzatmak için geçerli olan minimum yatırım miktarı gerekliliğini, geçici oturma izni ile aynı olarak belirler;
 • Azerbaycan’da Gayrimenkul Yatırımı: Ülke içinde en az 200.000 AZN (yaklaşık 120.000 USD) değerinde gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcılar, kalıcı oturma izni almak veya uzatmak için uygun olabilirler;
 • Azerbaycan’da Banka Mevduatı: Yabancılar ve vatansız kişiler, ülkedeki sabit vadeli banka mevduatı varsa kalıcı oturma izni alabilir ve uzatabilirler. Uygun olabilmek için, yerel bankalara en az 200.000 AZN (yaklaşık 120.000 USD) yatırmaları gerekir;
 • Menkul Kıymetlere Yatırım: Gereksinimler, geçici oturma izni ile aynıdır. Ancak, yatırımcılar, menkul kıymetlere en az 200.000 AZN (yaklaşık 120.000 USD) yatırım yaparak uygun olmalıdır;
 • Yabancı Yatırımlı Bir Şirkette İş Faaliyeti: Bu temel için gereksinimler, geçici oturma izni ile benzerdir. Ancak, kalıcı oturma izni almak ve uzatmak için uygun olabilmek için, minimum ödenmiş Ana Sermaye gerekliliği 100.000 AZN (yaklaşık 60.000 USD)’dir. Ayrıca, şirketin son bir yıldaki cirosu en az 200.000 AZN (yaklaşık 120.000 USD) olmalıdır;
 • Azerbaycan’da Bireysel Girişimcilik: Azerbaycan’da bireysel girişimcilik temelinde kalıcı oturma izni almak veya uzatmak için, girişimcinin son yıldaki yıllık cirosu en az 100.000 AZN (yaklaşık 60.000 USD) olmalıdır;
 • Yabancı Bir Şirketin Şubesi İçin Yönetim Faaliyeti: Azerbaycan’da bir yabancı şirketin şubesi veya temsilciliğinde başkan veya başkan yardımcısı olarak görev yapan yabancılar ve vatansız kişiler, kalıcı oturma izni alabilir veya uzatabilirler;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ile yakın ilişki;
 • Kalıcı Oturma İzni sahiplerinin aile üyeleri.

Ayrıca, başvuru sahipleri, kalıcı oturma izni almak için daha fazla gereksinimi karşılamalıdır. Bu nedenle, başvurmak için, art arda iki yıl Azerbaycan’da geçici olarak ikamet etmiş olmaları ve Azerbaycan dilini bilmeleri gerekmektedir.

Belirtmeliyiz ki, Azerbaycan’da kalıcı oturma izni, beş yıl süreyle geçerlidir ve uygun gerekçeler varsa aynı süre için uzatılabilir.

Azerbaycan’da oturma izni Almak ve uzatmak için başvuru süreci

Azerbaycan’da oturma izni Devlet Göç İdaresi tarafından verilir ve uzatılır. Yabancılar veya vatansız kişiler gerekli belgeleri toplamalı ve buna göre başvurmalıdır. Ayrıca, oturma izinleri ve bunların uzatılmaları için başvuruların Azerbaycan’da hem çevrimdışı hem de çevrimiçi yapılabileceğini belirtmek önemlidir. Başvuruların işlenme süresi tipik olarak bir oturma izni ve uzatması için 15 ila 20 iş günü arasında değişir. Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu çevrimiçi olarak takip edebilirler.

Ayrıca, geçici oturma izni sahiplerinin, izinlerinin sona erme tarihinden en az bir ay önce uzatma başvurusunda bulunmaları gerektiği unutulmamalıdır. Benzer şekilde, kalıcı oturma izni almak veya uzatmak için, mevcut oturma izninin süresi dolmadan en az üç ay önce başvurulması gerekmektedir.

Azerbaycan’da oturma izni başvurusu için gerekli belgeler listesi:

Göç Kanunu’na göre, yabancılar ve vatansız kişiler, Azerbaycan’da oturma izni almak ve uzatmak için aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 • Başvuru formu;
 • Pasaportun kopyası;
 • Sağlık belgesi;
 • Oturma izni verilmesinin temelini oluşturan koşulların varlığını doğrulayan belgenin orijinali veya noter onaylı kopyası (veya eşdeğer bir şekilde bunu doğrulayan bir belge);
 • Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında kalma veya ikamet hakkını veren belgenin kopyası;
 • İki fotoğraf;
 • Konut alanının belgesi;
 • Konut alanının sahibi tarafından sunulan onay formu;
 • Konut alanının sahibinin kimliğini doğrulayan belge.

Azerbaycan’da oturma izni almak ve uzatmak için hukuki hizmetler

Bu blog yazısının, özellikle Türkiye vatandaşlar için Azerbaycan’da oturma izni almanın gereksinimleri, başvuru süreci ve verilme koşulları hakkında detaylı bilgiler sağladığını umuyoruz. Azerbaycan’da oturma izni almak ve uzatmak konusunda profesyonel hukuki yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen DLB Consulting ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Contact usOffice
For business and investment consultancy, also for legal service inquiries, please contact us through the provided options.
AZ1025, Azure Business Center, Office 137
FOLLOW USSocial links
Stay updated with DLB Consulting by following us on our social media accounts.
Contact usOffice
For business, investment consulting, and legal service inquiries, please contact us through the provided options.
AZ1025, Azure Business Center, Office 137
FOLLOW USSocial links
Stay updated with DLB Consulting by following us on our social media accounts.

© Copyright by DLB Consulting. All rights reserved

© Copyright by DLB Consulting

× How can we help you?