Monday – Friday10:00 - 18:00
Office:AZ1025, Azure Business Center, Office №137, Baku, Azerbaijan
Visit our social pages:

Azerbaycan’da Şube Açmak. Şube Kaydı

April 18, 2023

Küreselleşen dünyamızda, yeni pazarlara genişleme, şirketler için ana hedeflerden biridir. Özellikle son yıllarda Azerbaycan’daki yabancı şirketlerin varlığında belirgin bir artış olmuştur – bunun devam etmesini bekliyoruz. Yabancı şirketler genellikle Azerbaycan’da şube açmak ve/veya temsilciliklerini kayıt ettirmek üzere varlıklarını kurarlar. Bu bağlamda, yasalarımızın Azerbaycan’da şube kaydı ve temsilciliklerin kaydı için yabancı şirketlere yerel şirketlere tanıdığı haklarla aynı hakları verdiğini belirtmek önemlidir.

Bu blog yazısının, özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Azerbaycan’da şube kaydı ve temsilcilik kaydı sürecine değerli içgörüler sunacağını umuyoruz. Ayrıca, bu süreci yönlendirmede hukuki yardıma ihtiyaç duyarsanız, DLB Danışmanlık’ın hizmetlerine başvurabilirsiniz.

Yabancı Şirket Şubesi

Azerbaycan’da şube kaydı ifadesi, yabancı bir şirketin ülkemizdeki şubesinin devlet tarafından resmi olarak tescil edilmesi sürecini ifade etmektedir. Yabancı bir şirket şubesi, başka bir ülkede, şirketin faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını ve aynı zamanda temsilci işlevlerini yerine getiren ayrı bir birimidir. Bu nedenle, şirketin, şubesinin faaliyet kapsamını tanımlama hakkı vardır. Şirket şubesinin faaliyet kapsamının Statüsünde açıkça belirtilmesi önemlidir.

Azerbaycan’da yasalar hem yerel hem de yabancı şirketlere şube açmak için eşit haklar tanır ve aynı kayıt gereksinimlerini getirir. Ancak, yabancı şirketler, Azerbaycan’da şube kaydı yaptırmak için bazı ek belgeler sunmalı ve belgelerinin uluslararası standartlara göre yasallaştırıldığından emin olmalıdır.

Azerbaycan’da yabancı şirketler için şube kayıt süreci. Şube açmak

Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanunu ve Hukuki Şahısların Devlet Kaydı ve Devlet Sicili Hakkında Kanun, Azerbaycan’da şube kaydı ile ilgili sürecleri düzenler. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Devlet Vergi Servisi, yabancı şirketlerin Azerbaycan’da şube kaydını gerçekleştirir. Sonuç olarak, belirtilmelidir ki, yabancı bir şirketin şubesinin devlet kaydı, gerekli belgelerin sunulmasını takip eden 2-3 iş günü içinde tamamlanır. Şimdi, Temsilciliklerin kayıt özelliklerine bir göz atalım.

Azerbaycan’da şube açmak için gerekli evraklar

Azerbaycan’da şube açmak isteyen yabancı şirketler, şube kaydı için aşağıda belirttiğimiz evrakları hazırlamalı ve sunmalıdır:

 • Başvuru formu;
 • Yabancı kurucu şirketin devlet kaydını onaylayan belgeler;
 • Yabancı kurucu şirketin kurucuları hakkında bilgiler;
 • Yabancı şirketin başkanının kimliğini doğrulayan belgenin kopyası;
 • Kayıt edilecek yabancı şirket şubesinin Statüsü;
 • Şubenin kurulması ve başkanının veya yasal temsilcisinin atanması hakkında yabancı tüzel kişilik tarafından alınan kararın orijinali veya noter onaylı kopyası;
 • Kayıt edilecek şubenin başkanının veya yasal temsilcisinin kimliğini doğrulayan belgenin kopyası;
 • Devlet ücretinin ödendiğini doğrulayan belge;
 • Vekaletname;

Azerbaycan’da şube kaydı adımları

Azerbaycan’da şube açmak veya temsilciliğinizi kaydettirmek istiyorsanız, bu pratik adımları takip etmelisiniz:

 • Şube Kaydı için Gerekli Belgeleri Hazırlayın, Toplayın ve Yasallaştırın: Azerbaycan’da şube açmak üzere karar verdikten sonra, gerekli belgeleri hazırlamanız, toplamanız ve ilişkili ücretleri ödemeniz gerekir. Kayıt formlarının herhangi bir şirket türü için yalnızca Azerbaycanca mevcut olduğunu unutmayın.
 • Şube Kaydı için Başvurun ve Kayıt Sertifikası Edinin: Gerekli tüm belgeleri hazırladıktan, yasallaştırıp çevirdikten ve ücretleri ödedikten sonra, başvurunuzu Devlet Vergi Servisine sunun. Azerbaycan’da şube kaydı işlemi genellikle 3-4 iş günü sürer. Kayıtta, Vergi Kimlik Numaranızı, Kayıt Sertifikanızı ve Şube Statünüzü alırsınız. Yabancı tüzel kişilikler, Azerbaycan’da fiziksel olarak bulunmaksızın yasal temsilciler aracılığıyla şubelerini uzaktan da kaydedebilir;
 • Gerekli Olan Herhangi Bir Lisansı veya İzni Edinin: Azerbaycan’da şube kaydettirmek, ülkedeki çoğu iş faaliyeti için işletmeye başlamak için genellikle yeterlidir, ancak bazı iş türleri ek lisanslar veya izinler gerektirebilir. Mevzuat, lisans gerektiren belirli işletmeleri belirtir (izin).

Azerbaycan’da temsilcilik kaydı

Azerbaycan Mevzuatına göre Temsilcilik, şirketi temsil eden ve ticari faaliyetlerde bulunmayan ayrı bir bölüm olarak işlev görür. Açıkça belirtildiği gibi, Azerbaycan’daki yabancı şirket temsilcilikleri, şirket şubelerinin aksine iş faaliyetlerinde bulunmaz. Ancak, mevzuatın, Temsilcilik Ofislerinin kurucu şirket adına belirli ticari olmayan işlemleri yürütmesine izin verdiğini belirtmek önemlidir. Örneğin, kurucu yabancı şirket adına gayrimenkul yatırımı yapabilirler, diğer faaliyetler arasında.

Mevzuat, Azerbaycan’da hem şube hem de yabancı şirketlerin temsilcilik ofislerinin kaydı için aynı kayıt gerekliliklerini belirler. Ayrıca, bir Temsilcilik Ofisi kaydettirmek için gereken belgeler listesi, Şube Kaydı için gerekenlerle aynıdır.

Azerbaycan’da şube açmak ile ilgili hukuki hizmetler

DLB Danışmanlık Ekibi olarak, Azerbaycan’da şube açmak isteyenler için şube kaydı ve temsilcilik kaydında uzman olduğumuzu belirtmekten gurur duyarız. Bu hizmetlerden veya diğer hizmetlerimizden herhangi birine ihtiyacınız varsa, lütfen bize ulaşın. Bu prosedürlerle veya diğer ilgili hizmetlerle yardım arıyorsanız, DLB Danışmanlık Ekibi, uzman destek sağlamaya hazırdır.

 

Contact usOffice
For business and investment consultancy, also for legal service inquiries, please contact us through the provided options.
AZ1025, Azure Business Center, Office 137
FOLLOW USSocial links
Stay updated with DLB Consulting by following us on our social media accounts.
Contact usOffice
For business, investment consulting, and legal service inquiries, please contact us through the provided options.
AZ1025, Azure Business Center, Office 137
FOLLOW USSocial links
Stay updated with DLB Consulting by following us on our social media accounts.

© Copyright by DLB Consulting. All rights reserved

© Copyright by DLB Consulting

× How can we help you?